Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Verstoorder herdenking heeft spijt

6 mei 2010, 12.32 uur · Aangepast 7 mei 2010, 18.54 uur

De man die dinsdagavond de Nationale Dodenherdenking op de Dam verstoorde heeft nooit de bedoeling gehad paniek te veroorzaken of kunnen voorspellen wat het resultaat van zijn actie was. Dat meldt de advocate van de 39-jarige man, mr. M.J. Van Essen vanda

De advocate meldt verder dat haar cliënt de situatie en de gevolgen voor de slachtoffers ten zeerste betreurt. De man zou vanuit persoonlijke frustraties impulsief gehandeld hebben. “Achter zijn handelen zat geen verdere diepere betekenis, gedachte of bedoeling”, aldus Van Essen.

Ook zegt Van Essen te betreuren dat “door onder andere de heren Welten en Asscher nog diezelfde avond uitlatingen zijn gedaan die de privacy van cliënt ernstig schenden. Publiekelijke uitlatingen over het uiterlijk van cliënt in combinatie met gedetailleerde informatie over het bestaan van een strafblad en de inhoud ervan dienden geen enkel doel, in ieder geval geen opsporingsdoel dat een dergelijke schending van de privacy van cliënt zou rechtvaardigen. Cliënt was immers reeds aangehouden", aldus van Essen.

Verder zijn de uitlatingen gedaan zonder dat de man verhoord, of onderzocht was. Onderzoek had direct duidelijkheid kunnen bieden over de geestelijke, maar ook beschonken toestand waarin de man zich bevond, aldus de advocate.

Bovendien is Van Essen het niet eens met de ten laste legging. Nog dezelfde avond (4 mei) werd namelijk bekend gemaakt dat de man waarschijnlijk na 6 uur zou worden vrijgelaten omdat hij slechts voor een overtreding was aangehouden. Nog geen half uur na die persconferentie is de man 'zwaar lichamelijk letsel door schuld' ten laste gelegd en zit hij dus nog steeds vast. Dit terwijl hij nog steeds niet door een psychiater is onderzocht.