Stad

'Dwangarbeider' stapt naar Europees Hof

16 juli 2010, 13.32 uur · Aangepast 18 juli 2010, 14.20 uur

Whatsapp

Een bijstandsgerechtigde stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij vindt dat de gemeente Amsterdam hem in 2006 ten onrechte heeft gedwongen deel te nemen aan een re-integratieproject.

Toen hij dit weigerde, kortte de gemeente hem op zijn uitkering. Hij zat achttien jaar in de bijstand, terwijl hij lichamelijk en psychisch wel in staat was te werken.

Eerder ving hij al bot bij de Centrale Raad van Beroep. Zij oordeelden dat hij op zijn minst een begin had kunnen maken met het project. De Amsterdammer daarentegen zei op dat moment net een stageplek met uitzicht op betaald werk te hebben gevonden. De werkbemiddelaar zou echter niet naar zijn argumenten hebben geluisterd.

De Bijstandsbond vindt de zaak van belang omdat nu op Europees niveau wordt bekeken of bijstandsgerechtigden mogen worden gedwongen om onder het wettelijk minimumloon te werken.

Whatsapp