Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

Marcanti levert vergunning in en stopt

28 oktober 2010, 16.26 uur · Aangepast 11 november 2010, 14.59 uur

Het is over en sluiten voor de roemruchte club Marcanti in de Jan van Galenstraat.

Eind september leek de discotheek nog gered toen het na veel strijd een nieuwe vergunning kreeg van stadsdeel Nieuw-West. Maar nu heeft Marcanti die vergunning zelf weer teruggeven.

Reden om te stoppen is de "extreem hoge huur" die eigenaar Bouwfonds wil hebben voor de huur van het pand, zo laat Marcanti weten. De leiding van de club spreekt van een wurgcontract, waardoor het onmogelijk zou worden om er een winstgevend bedrijf van te maken. Marcanti heeft alle geplande feesten per direct afgelast en is begonnen met opruimen.

In maart van dit jaar weigerde het stadsdeel nog om Marcanti een vergunning te geven. De exploitant had niet de juiste papieren en omdat de bezoekers in het verleden voor veel overlast hadden gezorgd, zat een tijdelijke vergunning er aanvankelijk ook niet in. In september besloot het stadsdeel die tijdelijke vergunning alsnog toe te kennen.

De leiding ziet in de hoge huur van Bouwfonds een moedwillige poging om de club weg te krijgen. "Met het vooruitzicht van een herontwikkeling van het hele gebied rond het Foodcenter aan de Jan van Galenstraat en de vinger die Bouwfonds hier in heeft (zij bezitten meerdere panden binnen het gebied), is het voor hen maar al te gunstig om ervoor te zorgen dat de Marcanti leeg blijft."