VVD: Aanpak blackspots moet anders

De VVD vindt dat de aanpak van gevaarlijke kruispunten faalt.

Nu is het nog zo dat er in drie jaar tijd minimaal zes letselongevallen moeten plaatsvinden voordat een kruispunt als een zogenoemde black spot wordt aangemerkt. Bij de aanpak van gevaarlijke kruispunten ligt de prioriteit bij deze black spots.

De VVD vindt dat ook andere factoren moeten worden meegenomen. "Op deze manier lijkt de black spot-aanpak een dobbelspel. Eén ongeluk meer of minder kan uitmaken of een kruispunt wordt aangepakt of niet", aldus Richard Valkering van de VVD Zuid.

De fractie noemt als voorbeeld de hoek van de De Lairessestraat en de Cornelis Schuytstraat. Daar gebeurden in december in twee dagen tijd twee nagenoeg dezelfde ongelukken. Maar omdat er in drie jaar tijd 'slechts' vijf ongelukken waren, geldt dat kruispunt niet als black spot. "We vragen niet om een nieuwe taskforce, maar om een pragmatische aanpak waarin het voorkomen van ongevallen centraal staat", zegt Valkering.