Stad

Marokkanen minst geliefd bij A'dammer

19 mei 2011, 20.16 uur · Aangepast 22 mei 2011, 12.57 uur

Slechts 23 procent van de Amsterdammers had vorig jaar een positief beeld van Marokkanen.

Dat blijkt uit de diversiteits- en integratiemonitor 2010 (pdf) die de gemeente donderdag heeft gepubliceerd. Van Turken had 41 procent een positief beeld, over Surinamers 44 procent en van autochtonen 62 procent.

Over het algemeen is de ervaren discriminatie wel afgenomen. Het percentage Marokkaanse Amsterdammers dat zich in 2010 in de voorgaande twaalf maanden wel eens gediscrimineerd voelde, was 38 procent. In 2007 was dat nog 53 procent. Bij Turken nam dit percentage af van 39 naar 32 procent, bij Surinamers van 38 naar 29 procent en bij autochtonen van 20 naar 13 procent.

Van de groep overige niet-westerse allochtonen ervoer juist een groter deel (42 procent) discriminatie dan in 2007 (37 procent).