Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Oost fout met indirecte subsidie moskee

25 januari 2012, 12.19 uur · Aangepast 26 januari 2012, 18.02 uur

Stadsdeel Oost heeft de afgelopen jaren indirect subsidie verstrekt aan moskeeën in het multifunctioneel centrum 'De Verbinding' in de Transvaalbuurt. Het stadsdeel heeft de zaak de afgelopen maanden uitvoerig onderzocht en onderneemt nu actie.

Nu blijkt dat afspraken over huurprijs en het gebruik van het gebouw niet in lijn zijn met het beginsel 'scheiding kerk en staat'. Het voormalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer steunde 'De Verbinding' op verschillende manieren. Zo werd een niet-marktconforme huurprijs vastgesteld voor de gebedsruimtes, wat als een indirecte subsidie kan worden opgevat.

Daarnaast is er volgens stadsdeel Oost de schijn van belangenverstrengeling ontstaan doordat de voorzitters van de moskeeën ook de voorzitters zijn van de sociaal culturele verenigingen. Bij de organisaties is er op aangedrongen daar zo snel mogelijk een einde aan te maken. Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh (GroenLinks): 'Deze afspraken met de huurders van De Verbinding zijn ongewenst. Dit zijn afspraken uit het verleden, die onvoldoende de scheiding van kerk en staat borgen. Ik ga dit nu in orde maken.'

De huurcontracten worden nu opgezegd en het huurtarief wordt op een marktconform niveau gebracht, wat kan vanaf 1 april 2014, wanneer de huidige contracten aflopen. Andere ongewenste afspraken die in de rapportage worden genoemd zijn inmiddels aangepast. Zo kunnen huurders geen huursubsidie meer ontvangen, wanneer zij die ruimte met toestemming van het stadsdeel doorverhuren aan een ander. Verder mogen zij in gesubsidieerde ruimten geen religieuze activiteiten organiseren.

De zaak is inmiddels ook besproken in het college van burgemeester en wethouders. Het college noemt het 'ongelukkig' dat er een situatie is ontstaan waarin stadsdeel Oost indirect subsidie verstrekte aan twee moskeeorganisaties en daarmee religieuze activiteiten van de organisaties Turks Islamitisch Sociaal Cultureel Centrum en Stichting Sociaal Cultureel Centrum Voor Marokkanen subsidieerde. Burgemeester Van der Laan spoort het stadsdeel aan om zoveel mogelijk vaart te zetten achter het stopzetten van de praktijken die als ongewenst worden gezien.

Afgelopen juni stelde de PVV in het Europees Parlement al vragen over het gebouw. Europarlementariër Lucas Hartong vroeg de Europese Commissie al om een subsidie van 1,4 miljoen euro terug te vorderen. Volgens de PVV was de subsidie bedoelt voor een 'laagdrempelige multifunctionele voorziening' maar bleek het uiteindelijk te gaan om een moskeeverzamelgebouw. Volgens stadsdeel Oost hebben de Rijksaccountant en de gemeentelijke accountant ACAM de subsidiebesteding getoetst en concluderen zij dat aan alle subsidievoorwaarden is voldaan.