Start van hoofdcontent

Stad

nl

Lerarenstaking in Arena live op AT5

6 maart 2012, 08.26 uur · Aangepast 7 maart 2012, 16.14 uur

AT5 volgt stakende leraren de hele dag op 020 Live.Vanaf 10.30 uur zoeken we leraren op die zich voorbereiden en naar de Arena vertrekken. En daarna zenden we de staking rechtstreeks uit vanuit de Arena.

Kijk hier naar de livestream

In heel Nederland gaan vandaag ten minste 1737 scholen dicht omdat het personeel staakt tegen de aangekondigde bezuinigingen in het passend onderwijs. Personeelsleden van ruim 3000 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs gaan naar de grote demonstratie in de Amsterdam Arena. Daar worden minimaal 23.000 docenten en schoolleiders verwacht. In ieder geval 170 Amsterdamse scholen hebben zich ingeschreven voor de staking.

Vanuit de Arena willen de demonstranten hun ongenoegen kenbaar maken over de bezuinigingen en ontslagen in het passend onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn of ADHD hebben. Ook eisen ze een verbetering van de kwaliteit van onderwijs voor alle kinderen.

De staking wordt georganiseerd door de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv en Abvakabo FNV.

Vorig jaar was er ook al een grote demonstratie tegen de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro. Daar kwamen destijds duizenden medewerkers in het passend onderwijs op af.

Waarom staken de leraren eigenlijk? Drie vragen over het passend onderwijs.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die extra aandacht nodig hebben. Dat kan zijn omdat ze dyslectisch zijn, aan ADHD lijden of medicijnen nodig hebben. Scholieren kunnen deze ondersteuning en aanvullende begeleiding in het regulier onderwijs krijgen of op een speciaal daarvoor bestemde school. Het speciaal onderwijs heeft een capaciteit voor 70.000 leerlingen.

Hoeveel wil het ministerie bezuinigen?
300 miljoen euro. Het totale budget voor passend onderwijs wordt dan 1,9 miljard euro. Oorspronkelijk zouden de bezuinigingen per augustus 2012 ingaan, maar die zijn uitgesteld en worden in fases doorgevoerd. In 2013 wordt 100 miljoen bezuinigd, oplopend naar 200 miljoen in 2014 en 300 miljoen vanaf 2015. Reden voor het korten zijn de sterk opgelopen kosten voor het passend onderwijs. Het aantal leerlingen dat tussen 2003 en 2009 een indicatie heeft voor lichte of zware zorg, is met 15 procent toegenomen. Als er alleen wordt gekeken naar de groep met een rugzakje of een indicatie voor zware zorg, dan is de toename zelfs 65 procent. Onderdeel van de bezuinigingen is onder meer afschaffen van het rugzakje (leerlinggebonden financiering) en betere samenwerking tussen scholen in de regio.

Wat is de kritiek op de bezuinigingen?
De vakbonden en belangenpartijen vinden dat er op de verkeerde onderdelen bezuinigd wordt. Zo vrezen zij de mogelijk gedwongen ontslagen onder ambulante begeleiders. De onderwijspartijen spreken over 6000 arbeidsplaatsen, het ministerie van onderwijs heeft het over tussen de 2500 en 3700 fte's. De vakbonden vrezen dat de bezuinigingen ertoe leiden dat de klassen groter worden en de kwaliteit in de klas daardoor omlaag gaat. Als leerlingen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten, toch in het regulier onderwijs terechtkomen, betekent dat een extra belasting voor de leerkracht. Die kan zich dan minder goed op de rest van de klas richten, waardoor alle leerlingen benadeeld worden.