Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Wrakingverzoek zedenzaak afgewezen

14 maart 2012, 10.27 uur · Aangepast 21 maart 2013, 15.46 uur

Het proces tegen de hoofdverdachte van de Amsterdamse zedenzaak, Robert M., gaat door met de huidige rechters. De wrakingskamer heeft vanochtend het wrakingsverzoek van Robert M. afgewezen.

De wrakingskamer oordeelt dat 'de vrees voor vooringenomenheid niet objectief is gerechtvaardigd'. Volgens haar is de rechtbank 'op geen enkele wijze vooruitgelopen op de beoordeling van de ten laste gelegde feiten, de schuldvraag of de persoon'' van M.

De directe aanleiding voor het wrakingsverzoek van M.'s advocaten Wim Anker en Tjalling van der Goot was dat de rechtbank spreekrecht heeft toegekend aan ouders die bij de zaak zijn betrokken. De raadslieden brachten een recente uitspraak van de Hoge Raad in stelling, waarin staat dat de rechter het spreekrecht niet mag verruimen - naar de letter van de wet hebben ouders in een zaak als de Amsterdamse zedenzaak geen spreekrecht.

Volgens de wrakingskamer zijn uitspraken van de Hoge Raad leidend voor lagere rechters, maar niet per definitie bindend. Bovendien hebben de rechters van Robert M. uitvoerig gemotiveerd waarom zij vinden dat de ouders in de rechtszaal mogen spreken. Uit die motivering blijkt niet dat zij vooringenomen zijn, vindt de wrakingskamer.

Het proces gaat vandaag om 13.30 uur verder. Dan worden M. en zijn medeverdachte en echtgenoot Richard van O. gehoord. Het gaat om een algemeen verhoor. Volgens de planning behandelt de rechtbank daarna een reeks dossiers van kinderen die door M. zouden zijn misbruikt. Dat gebeurt achter gesloten deuren.