Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Pro Gay kan fluiten naar tonnen subsidie

11 april 2012, 14.08 uur · Aangepast 12 april 2012, 18.58 uur

De organisatie van de Gay Pride, stichting Pro Gay, krijgt lang niet zoveel subsidie als de organisatie eigenlijk wilde.

Het college stemde onlangs in met de toekenning van een subsidiebedrag van maximaal 87.000 euro. Een aanvullende aanvraag van 623.000 euro waar stichting Pro Gay om had gevraagd werd afgewezen.

De bijna negentigduizend euro die wel is toegekend is bestemd voor de personeels- en organisatiekosten, om sponsoren te werven en (straat)feesten te organiseren.

De subsidie van € 623.000 was bedoeld om het imago van Amsterdam Gay Capital te versterken. Pro Gay wilde voor meerdere jaren door het jaar heen zichtbaarheidevenementen organiseren om homo-emancipatie en acceptatie te bevorderen. Ook wilde de stichting het aanbod op cultuur- en sportgebied verbreden en een gay-ondernemers vereniging opzetten. Tevens wilde Pro Gay de structuur van de organisatie wijzigen door het in dienst nemen van een betaald directieteam.

De gemeente heeft deze subsidie echter afgewezen omdat het aandacht voor homo-emancipatie en -acceptatie ziet als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering en activiteiten van iedere organisatie. Deze brede ambities van Pro Gay passen dan ook niet in het gemeentelijk beleid en ook zijn er geen financiële middelen in de gemeentebegroting 2012 opgenomen.

In een reactie geeft Pro Gay aan begrip te hebben voor de beslissing van de gemeente in deze economische lastige jaren. Wel laat de stichting weten het erg jammer te vinden: 'We zullen onze ambities moeten bijstellen, niet alles kan nu gerealiseerd worden.' Pro Gay gaf aan wel erg blij te zijn met de 87.000 euro subsidie waardoor de Gay Pride ook dit jaar weer georganiseerd kan worden.