Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Draai beslissing ID-banen terug'

26 mei 2012, 14.29 uur · Aangepast 1 juni 2012, 17.48 uur

De fracties van D66 en SP hebben burgemeester Van der Laan verzocht het besluit over het bezuinigen op gesubsidieerde arbeid, terug te draaien.

Het besluit om alle ID- en WIW-banen versneld op te heffen, berust op verkeerde informatie, aldus de SP en D66. Er bleek namelijk een rekenfout te zijn gemaakt van 10 miljoen euro.

SP en D66 vinden dat 'de Amsterdammers er recht op hebben dat hun stadsbestuur op een zorgvuldige manier besluiten neemt, waarbij de raad ervan uit moet kunnen gaan dat zij besluiten nemen op basis van de juiste informatie'.

Dus vragen zij Van der Laan nu de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken het besluit te vernietigen. De minister heeft die bevoegdheid, als een besluit van het stadsbestuur in strijd is met het recht of het algemeen belang. Volgens de wet kan een dergelijk besluit alleen genomen kan worden op basis van zorgvuldig onderzoek naar feiten en belangen. Dat er een rekenfout is gemaakt, staaft niet met die voorwaarde, aldus de twee partijen.

Na vernietiging zal de raad een nieuw besluit moeten nemen over de gesubsidieerde arbeid.