Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

'Veel Amsterdammers minderbegaafd'

7 juli 2012, 13.45 uur · Aangepast 8 juli 2012, 14.23 uur

Ongeveer één op de acht Amsterdammers is licht verstandelijk beperkt. Zij hebben een IQ tussen de 70 en 85.

Volgens De Telegraaf blijkt dat uit een inventarisatie van burgemeester Van der Laan. Dit naar aanleiding van de plannen van het kabinet om de AWBZ-zorg te beperken.

Als deze plannen doorgaan, kunnen de verstandelijk beperkten geen aanspraak meer maken op deze Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Van der Laan vreest dat veel van deze mensen, bij gebrek aan zorg, het verkeerde pad opgaan. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak naïef en makkelijk te beïnvloeden. Juist daarin zou het gevaar schuilen.

Als de aanspraak op zorg verdwijnt, zal de omgeving van deze mensen de zorgtaken op zich moeten gaan nemen. Bij het wegvallen van de AWBZ vallen jonge verstandelijk beperkten straks onder de reguliere jeugdzorg 'maar die is niet toegerust op specialistische begeleiding die deze jongeren nodig hebben', aldus de burgemeester.

In totaal zijn er in Amsterdam maar liefst 104.000 inwoners met een IQ tussen de 70 en 85, aldus De Telegraaf.