Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Mogelijk winteropvang asielzoekers

5 oktober 2012, 22.39 uur · Aangepast 21 maart 2013, 14.41 uur

Burgemeester Van der Laan houdt de mogelijkheid open dat de gemeente bij verslechterende weersomstandigheden alsnog een opvanglocatie regelt voor de asielzoekers die nu in het tentenkamp aan de Notweg bivakkeren. Dat zei hij vanavond op AT5.

Volgens Van der Laan mag de gemeente de vluchtelingen eigenlijk geen opvang bieden maar wil hij daarvoor een uitzondering maken bij slecht weer. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester zei hij over een eventuele gemeentelijke opvang: 'Het is niet helemaal uitgesloten dat we dat op enig moment moeten doen, bijvoorbeeld als het heel koud wordt. Maar je moet wel voorzichtig zijn dat je hier geen eigen opvangcentrum maakt.' Van der Laan zei voorzichtig te moeten opereren omdat het Rijksbeleid dat eigenlijk verbiedt.

Volgens Van der Laan valt het tentenkamp onder het recht van demonstratie en mag het daarom blijven staan. Maar niet voor altijd: 'In principe is er geen wettelijke eindtijd maar ik zeg wel; het is eindig.' Maar wanneer dat einde dan zou zijn blijft vaag: 'Ja hoelang dat is, ik moet daar erg voorzichtig in zijn, ik doe daar geen uitlatingen over, het is al complex en lastig genoeg.'

De asielzoekers aan de Notweg zijn uitgeprocedeerd maar zeggen zelf niet terug te kunnen keren naar het land van herkomst. Van der Laan wilde daar geen standpunt over geven omdat hij de kwestie neutraal wil bekijken. Ook zegt hij rekening te willen houden met de verschillende belangen, zowel die van de asielzoekers als die van de omwonenden.