Start van hoofdcontent

Politiek

nl

'Aanpak jeugdwerkloosheid niet goed genoeg'

15 oktober 2012, 15.13 uur · Aangepast 15 oktober 2012, 16.14 uur

Jongerenorganisaties 'Asri' en 'Jonge Democraten' trekken aan de bel over tekortkomingen in de Amsterdamse aanpak van jeugdwerkloosheid.

Beide organisaties stellen maandag in Het Parool dat het actieplan dat de stad momenteel heeft opgesteld om jeugdwerkeloosheid terug te dringen nog eens goed moet worden bekenen.

De jongeren stellen dat organisaties te vaak pronken met 'geslaagde' projecten, terwijl de jeugdwerkeloosheid alleen maar stijgt. Verder wordt er volgens hen te vaak doorgeborduurd op oude actieplannen die onvoldoende resultaat opleveren.

De jongerenorganisaties willen dan ook dat er een nieuwe koers wordt ingeslagen waarbij de nadruk wordt gelegd op nut en noodzaak van gezamenlijk optrekkende instanties.

Volgens Asri en Jonge Democraten komen er van jongeren veel klachten binnen over het feit dat de banen die ze uiteindelijk krijgen slechts voor een zeer korte periode zijn; aan een echte baan worden ze niet geholpen. De trajecten zijn te weinig gericht op het aanbieden van een langetermijnperspectief voor werkloze jongeren. Een onafhankelijk onderzoek naar de huidige gang van zaken moet uitkomst bieden, vinden Asri en Jonge Democraten.