Olympische Spelen Amsterdam van de baan

De Olympische Spelen komen in 2028 niet naar Amsterdam. Het nieuwe kabinet ziet te veel financiële risico's.

De plannen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2028 in Amsterdam vervallen dus. 'Topsportevenementen kunnen waardevol zijn voor de Nederlandse economie en hebben een positieve uitstraling naar de breedtesport. Het binnenhalen en organiseren van de Olympische Spelen brengt echter veel financiële risico’s met zich mee', staat er in het regeerakkoord.

'Hiervoor is weinig draagvlak in de samenleving in een tijd van crisis en bezuinigingen. We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen.'