Disclaimer

Op alle media-uitingen van AT5 is de disclaimer van toepassing.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AT5 is het niet toegestaan beeldmateriaal van AT5 op enigerlei wijze te verspreiden. Ook niet toegestaan is het kopiëren of via internet opnemen van programma’s van AT5, deze opnames vervolgens op een website te plaatsen en daarbij te doen voorkomen alsof het eigen beeldmateriaal is. 

Het hergebruik van online nieuwsberichten van AT5 op andere websites is, mits voorzien van bronvermelding, wel toegestaan. Om online video op een andere website te plaatsen is het gebruik van embed code die verspreid wordt via de online nieuwsberichten toegestaan. De snelste manier om content van AT5 op een andere website te plaatsen is via de RSS-feed: www.at5.nl/feed

Voorwaarden insturen beeldmateriaal

  • Uploaden betekent dat alle auteurs- en andere rechten met betrekking tot de foto- en/of video-opname voor onbepaalde tijd worden overgedragen aan AT5. Het is AT5 toegestaan:
    1. de productie geheel of gedeeltelijk, onbeperkt in tijd en omvang, openbaar te maken via televisie (satelliet, kabel, ether);
    2. de productie openbaar te maken via andere thans en in de toekomst bekende vormen van media, zoals bijvoorbeeld, doch niet alleen, internet, mobiele telefonie en IP TV;
    3. de opnamen aan derde partijen in licentie te geven, te reproduceren en te exploiteren op dragers.
  • Mocht blijken dat op het geüploade materiaal copyright van anderen rust, dan aanvaardt AT5 geen enkele aansprakelijkheid.
  • Foto's en video met daarin racistische, discriminerende en/of kwetsende uitingen belanden in alle gevallen in de prullenmand. Dit ter beoordeling van de redactie.


Heb je vragen? Mail dan met de redactie: 
info@at5.nl

Privacy:
AT5 gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel zijn ze van nut voor een goede dienstverlening aan de gebruikers van onze tv- en internetdiensten. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.

AT5 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Dat zijn klein bestandjes die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en dienen ertoe om het gebruik van de site te optimaliseren en het AT5 mogelijk te maken om na te gaan waar bezoekers vandaan komen, welke pagina's ze bezoeken waar ze vervolgens naar toe gaan. Daarmee hoopt de omroep de website en de dienstverlening te verbeteren.

Reacties
Iedereen is welkom om op deze website te reageren op het nieuws en op Gespot-items. Daarbij wordt men verzocht het volgende in acht te nemen:

* De voertaal in de commentaren op deze website is Nederlands.
* Reacties dienen leesbaar te zijn. Maak gebruik van leestekens.
* Hou je bijdrage kort, bondig en zakelijk. Ga niet bijdehand zitten doen als iemand is overleden. Reageer bovendien aangaande het onderwerp. Zo niet, dan wordt de bijdrage verwijderd.
* Scribenten van bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; schelden; copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, langdurig offtopic gezeur, nodeloos negatief zijn, reclames en advertenties.
* Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN (met de caps-lock aan dus) worden verwijderd.
* De mogelijkheid om op deze site commentaar te geven bij nieuws- en Gespot-items is geen vrijbrief om AT5.NL als 'jouw forum' te claimen. Onheuse bejegening, terechtwijzing van andere deelnemers en/of het doen van een oproep om andere scribenten te bannen, leveren een groot risico op permanente uitsluiting op. Het is ook niet toegestaan de nickname of avatar van een ander te misbruiken.
* De redactie van AT5.NL beoordeelt of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als deze huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
* De redactie behoudt zich het recht voor een forumtopic te sluiten.
* Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
* Deze huisregels zijn opgesteld in de geest van wat bijvoorbeeld de collega's van GeenStijl aan regels hanteren, met name hun slotbepaling. Ook de richtlijnen van The Guardian spreken wel tot de verbeelding.