Mentorschap

Soms lukt het niet meer om voor jezelf te zorgen door ziekte, ouderdom of een beperking. Als er geen familie of partner is kan een mentor aangesteld worden. Een mentor wordt dan de wettelijke vertegenwoordiger en neemt, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, beslissingen over verzorging, verpleging of begeleiding. Wij gaan langs bij Theo Parée en zijn mentor Patricia. Theo heeft de ziekte van Alzheimer en is heel blij met de hulp en steun van Patricia.

Meer weten over mentorschap of zelf mentor worden? Kijk dan op amsterdam.nl/mentorschap