Amsterdam Informeert: Rainproof

In Amsterdam is het heter dan buiten de stad. Door de klimaatverandering wordt het steeds warmer en worden de regenbuien extremer. Het groen in de stad is niet alleen luxe maar ook pure noodzaak.

De gemeente Amsterdam investeert daarom de komende jaren 20 miljoen euro in groenprojecten, het dubbele in vergelijking met voorgaande jaren. Met extra groen kan de hitte worden gedempt, zoals op het Orlyplein bij station Sloterdijk. Maar Amsterdammers kunnen ook zelf een handje helpen door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een regenbestendige tuin aan te leggen.