Ruil je oude brommer in voor een schoon vervoersmiddel

Vanaf 1 januari geldt in de hele bebouwde kom de milieuzone. Dit betekent dat brom en snorfietsen van voor 2011 niet meer zijn toegestaan omdat ze te vervuilend zijn.

Stadspashouders met een groene stip kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor een alternatief vervoersmiddel. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/scooter