Urban Living part 1

Rondom station Diemen Zuid en station Holendrecht worden oude kantoorgebouwen getransformeerd en woningen gebouwd voor de nieuwe stedeling. Wie is die nieuwe stedeling en hoe kijkt de gemeente naar deze ontwikkelingen? 

Bouw Woon Leef spreekt de ontwikkelaar, bewoners en de gemeente om daar achter te komen.