Bouw Woon Leef over tijdelijke huurcontracten: 'Je hele leven onzekerheid is geen optie'

Na flexwerken lijkt de weg nu ook open voor flexwonen. Sinds deze zomer hebben woningcorporaties de mogelijkheid om een derde van hun sociale sector woningen te verhuren met een vijfjarencontract.

Door deze tijdelijke wooncontracten moet er een betere doorstroming in de woningmarkt ontstaan en zouden starters meer kans hebben op een eigen woonruimte. In AT5's Bouw Woon Leef vertelt woningbouwdirecteur Gerard Anderiesen dat hij dit idee in de jaren negentig ook al had: 'ook toen werd het al een probleem dat de doorstroming van de sociale sector stagneerde omdat mensen dat volgende stapje niet konden maken.'

Een oplossing hiervoor vond Anderiesen in flexibele huurcontracten. 'Onze analyse was dat er ook heel veel mensen zijn die een laag inkomen hebben in een bepaalde fase van hun leven, niet alleen als je studeert, maar ook de eerste jaren daarna, als starter.'

Voor deze groep is sinds deze zomer maximaal een derde van de reguliere toewijzingen beschikbaar, het deel van de sociale huurwoningen dat verhuurt kan worden nadat de urgente woningen van het aanbod zijn afgetrokken. Het gaat hier om kleine woningen: binnen de ring beneden het IJ zijn dit woningen van minder dan veertig vierkante meter, buiten de ring en in Noord gaat het om woningen van hooguit vijftig vierkante meter.

Luna, juf in opleiding, is een van de huurders met zo'n vijfjarencontract. Voor haar was de nieuwe regeling een uitkomst omdat zij niet het idee had dat zij in zo'n mooie woning terecht kon zonder dit contract. Dat het om een tijdelijk contract gaat, is voor haar minder belangrijk: 'Ik ben al blij genoeg dat ik hier mag zitten'.

Er zijn ook tegengeluiden te horen tegen deze vorm van huren, omdat hiermee de huurrechten zouden verdwijnen. Een reden voor deze bezorgdheid is dat het in de toekomst niet alleen meer om jongerenwoningen zou gaan, maar dat er ook stemmen opgaan om de hele sociale sector met tijdelijke contracten te verhuren.

Onzekerheid
Anderiesen vindt dit te ver gaan: 'Ik vind niet dat iedereen zijn hele leven onzekerheid moet hebben of hij kan blijven wonen waar hij woont. Daarvoor is wonen veel te belangrijk'.