Start van hoofdcontent

Stad

nl

Centrum in actie voor de 'comeback van de bij'

26 juni 2013, 12.58 uur · Aangepast 27 juni 2013, 13.36 uur

Bijen hebben het moeilijk. Om ervoor te zorgen dat de leefomstandigheden van de bijen in de stad verbeteren, worden er binnenkort een aantal locaties in het centrum aangewezen als bijenverblijf.

GroenLinks heeft samen met de PvdA hiervoor een voorstel gedaan welke unaniem is aangenomen door de deelraad.

De partijen vinden dat het belang van bijen niet moet worden onderschat want veel voedsel kan niet of nauwelijks zonder bestuiving van bijen. Ook heeft de afname van het aantal bijen dramatische gevolgen voor veel soorten bloemen en planten die niet voor consumptie zijn bedoeld.

GroenLinks-raadslid Van Reijen: 'Juist omdat in de stad de factoren aanwezig zijn voor een gezonde bijenstand, zoals een gemiddeld iets hogere temperatuur dan op het platteland, heeft de bij in de stad de kans zich te herstellen en de soort sterker te maken. (...) Meer faciliteiten voor bijen, zoals bijenkasten en bijenhotels, maar ook het aanleggen van bijenlinten in de stad gaan bijdragen aan een comeback van de bij.'

Niet alleen stadsdeel centrum zet zich in voor de insecten. Een jaar geleden werden op het dak van een kantoorgebouw in Zuidoost drie grote bijenkasten geplaatst die ruimte bieden voor 120.000 bijen. Op daken van een wooncomplex aan de Jan Evertsenstraat staan bijenkasten en stadsdeel Oost zet zich ook al in om de insecten van de ondergang te redden.