Start van hoofdcontent

Ben je ontevreden over berichtgeving van AT5, of is die volgens jou aantoonbaar onjuist? Meen je dat de openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt of jouw (privacy)belangen schaadt? Dan kun je dit aan ons laten weten.

Stuur jouw opmerking in via het formulier op deze pagina, of via e-mailadres [email protected]

Wij proberen altijd binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen. Genomen maatregelen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht.

Om een klacht goed te kunnen verhelpen, is het van essentieel belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en de bedrijfsvoering bij AT5. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen. Bijvoorbeeld het corrigeren van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht. Wanneer zo’n klacht binnenkomt, voeren wij de correctie uit en ontvangt u/ontvang je hier een bevestiging van. Als het oplossen of beantwoorden langer duurt dan 5 werkdagen dan stuurt AT5 in ieder geval een ontvangstbevestiging.

We onderzoeken hoe de omstandigheid waarop de klacht betrekking heeft, kon ontstaan. Ook doen we een uitspraak over de vraag of de klacht valide is. In een aantal gevallen is het bijvoorbeeld ook denkbaar dat het een journalistieke en/of creatieve keuze betreft die niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij ons antwoord zullen wij die beslissing toelichten. Ongerichte en niet inhoudelijke kritiek, onheuse bejegening van personen of scheldpartijen nemen we niet in behandeling.

Wanneer jouw klacht door ons terecht wordt bevonden, zal AT5 alles wat in onze mogelijkheden ligt doen om een gemaakte fout te corrigeren of in ieder geval om een herhaling te voorkomen.

Wij informeren jou uiteraard ook als er geen corrigerende of preventieve maatregel kan worden genomen.