Stad

NL
V

VVD: 'Preventief fouilleren in Wilde Westen'

5 juli 2013, 12.39 uur · Aangepast 8 januari 2014, 18.17 uur

VVD-fractievoorzitter Robert Flos, heeft het college van B&W opgeroepen om Geuzenveld uit te roepen tot 'tijdelijk veiligheidsrisscogebied'. Daarmee wordt het mogelijk om in het stadsdeel preventief te fouilleren.

Volgens de VVD zijn de maatregelen waarover gesproken is in het stadsdeel, zoals het inzetten van (tijdelijk) cameratoezicht en extra straatcoaches, niet voldoende om de veiligheidsbeleving en het gezag van overheid en politie in het gebied te herstellen.

De VVD wil Geuzenveld voor 'in elk geval drie maanden, met mogelijkheid tot verlenging' bestempelen als veiligheidsrisscogebied, om zo het gezag van de politie te herstellen. 'Dit zorgt ervoor dat de politie zoveel mogelijk wapens in beslag kan nemen en dat hiermee duidelijk de norm –om zonder wapens over te straat te gaan- wordt gesteld, de bewoners zich weer veiliger gaan voelen in het publieke domein, het gezag van overheid en politie in dit ‘wilde westen’ nadrukkelijk zichtbaar is en (vuur)wapenbezit in dit gebied ontmoedigd wordt.'

De oproep volgt op een reeks incidenten in het stadsdeel, zoals onder andere de moord op de 26-jarige Ali Gezer en een gewapende overval op een supermarkt eind mei.