Start van hoofdcontent

Stad

nl

Afschieten damherten binnenkort toegestaan

21 augustus 2013, 09.19 uur · Aangepast 24 augustus 2013, 15.39 uur

Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden binnenkort toch afgeschoten. Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om damherten te vangen en te verhuizen naar elders in Europa.

Het college van B en W is akkoord met actieve behering van de hertenstand in het duingebied bij Zandvoort omdat de populatie te groot is. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel.

Het college streeft er naar het daadwerkelijk afschieten van damherten zo veel mogelijk te beperken. Waternet, onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om damherten te vangen en te verhuizen naar natuurgebieden elders in Europa.

Het aantal damherten is de laatste jaren fors toegenomen en zorgt voor overlast in de omgeving. Sinds 2011 met ongeveer 550 dieren tot circa 2000 dit voorjaar.