Politiek

Gemeenteraad akkoord met afschieten damherten

11 september 2013, 22.59 uur · Aangepast 15 september 2013, 12.11 uur

Een meerderheid in de gemeenteraad is akkoord met het plan om de damherten in de Waterleidingduinen af te schieten.

De meerderheid van de gemeenteraad ging ondanks protesten van dierenbeschermingsorganisaties akkoord met actief ingrijpen, omdat de populatie in het duingebied bij Zandvoort nu te groot is. Het aantal damherten nam sinds 2011 toe met ongeveer 550 dieren tot circa 2.000 dit voorjaar.

In de winter stierven 200 dieren door voedselgebrek. Naar verwachting kan dit aantal slachtoffers de komende jaren verviervoudigen als de gemeente niet ingrijpt. De gemeente wil de populatie damherten geleidelijk terugbrengen tot een aantal dat beter past bij het natuurgebied en minder schade en overlast veroorzaakt.

De gemeente streeft ernaar afschot zoveel mogelijk te beperken. Amsterdam gaat op korte termijn vergunningen aanvragen bij de provincies Noord- en Zuid-Holland. De ontheffing kan in de loop van 2014 worden verleend.