Start van hoofdcontent

Stad

nl

Hilhorst wil 'sociaal-doe-het-zelven'

4 oktober 2013, 10.52 uur · Aangepast 6 oktober 2013, 11.00 uur

In 'Sociaal-doe-het-zelven' geven wethouder Pieter Hilhorst en publicist Jos van der Lans hun visie op de participatiesamenleving. Gisteravond werd het boek gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.

Een kleinere overheid en meer verantwoordelijkheid voor burgers. Zo zou je de participatiesamenleving, één van de stokpaardjes van premier Rutte, kunnen samenvatten. In hun boek schrijven Hilhorst en Van der Lans dat het model van Rutte geen excuus mag zijn om weg te kijken van mensen die hulp nodig hebben.

Volgens de schrijvers wordt met de hang naar de participatiesamenleving de suggestie gewekt dat veel mensen passief op de bank hangen. Dat beeld klopt niet, omdat er ook nu al veel burgerinitiatieven zijn. Veel Nederlanders doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, verenigingen zich in corporaties voor ouderenzorg of richten broodfondsen op voor ZZP-ers.

Volgens Hilhorst en Van der Lans is voor het slagen van al die initiatieven hulp van de overheid nodig. Zij pleiten dan ook voor een situatie waarin niet de verzorgingsstaat volledig wordt vervangen door de participatiesamenleving, maar voor een model waarbinnen burgers, met hulp van de overheid, de mogelijkheid hebben om 'het heft in eigen handen te nemen'.