Start van hoofdcontent

Stad

nl

Fraude UvA-tentamens doodeenvoudig

24 oktober 2013, 19.00 uur · Aangepast 4 februari 2014, 16.36 uur

Op de Universiteit van Amsterdam is het heel eenvoudig om te frauderen met tentamens.

Normaal gesproken moet iedere student die een examen aflegt zich identificeren. Maar wat blijkt, onze verslaggever, die geen student meer is, kon gewoon aanschuiven in de collegezaal en onder een valse naam twee tentamens maken. Dit alles zonder dat iemand naar zijn legitimatie vroeg.

Op deze manier is het kinderlijk eenvoudig voor studenten van de UvA om studiegenoten hun tentamen te laten maken. Deze dodelijk eenvoudige vorm van examenfraude zorgt echter niet voor een hele stevige reactie van de UvA, die alleen met een schriftelijke verklaring wil komen.

Reactie UvA
'In de examenreglementen staat dat de student verplicht is een geldige legitimatie mee te nemen. Het kan zijn dat een examinator of surveillant hier naar vraagt. Als de student dan geen legitimatie bij zich heeft, mag het tentamen niet gemaakt worden. We vinden het goed dat studenten het probleem aankaarten. Het heeft nu onze aandacht.'

Op de vraag of er al fraudegevallen bekend zijn, kon de UvA nog geen antwoord geven.  Zelfs op de vraag of die cijfers er überhaupt zijn was nog geen antwoord mogelijk.

VU
Gisteren maakte een student van de Vrije Universiteit via Twitter bekend ook niet gecontroleerd te zijn bij meerdere tentamens. De VU reageerde daarop door een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.

Studenten
Studenten reageren verbaasd op de gang van zaken. 'Dit opent deuren voor ons', laat een student weten in een reactie. 'In vind het eigenlijk echt niet kunnen. Zo kun je makkelijk iemand anders je tentamen laten maken. Maar ja, ik ben ook nog nooit gecontroleerd', meldt een andere UvA-student.