Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

College Noord belooft minder dure ritjes te maken

30 oktober 2013, 14.29 uur · Aangepast 7 november 2013, 00.32 uur

De vier bestuurders van het stadsdeel Noord willen de komende vijf maanden zoveel mogelijk besparen op zakelijke ritten.

Dit schrijft stadsdeelvoorzitter Rob Post in een brief aan de deelraad. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart gaat de hand op de knip.

'Het dagelijks bestuur doet er alles aan om de kosten deze resterende bestuursperiode zoveel mogelijk te beperken', belooft Post. Het dagelijks bestuur gaf vorig jaar ruim 35.000 euro uit aan taxiritten.

23.000 tot nu toe in 2013
RTL Nieuws besteedde vorige week aandacht aan de zakelijke reiskosten van het stadsdeel. 'De reacties naar aanleiding van deze uitzending waren vooral heftig en emotioneel. Het dagelijks bestuur neemt deze reacties serieus', schrijft de stadsdeelvoorzitter.

'Op basis van de eindafrekening voor het vervoer in 2012 zag het dagelijks bestuur al aanleiding om de invulling van de zakelijke dienstreizen kritisch te bekijken.' Wat het 'kritisch bekijken' precies toen inhield, zegt Post er niet bij. De teller voor 2013 staat inmiddels op 23.000 euro.