Start van hoofdcontent

Stad

nl

Meer Amsterdammers en meer zakkenrollers in 2013

21 november 2013, 17.07 uur · Aangepast 22 november 2013, 09.01 uur · Foto: Jos van Zetten

Amsterdam telde aan het begin van dit jaar 799.442 inwoners, bijna 9.400 (1,2 procent) meer dan begin 2012.

Dit staat in het donderdag verschenen statistisch jaarboek: Amsterdam in cijfers 2013.

In 2030 telt Amsterdam naar verwachting ruim 867.000 inwoners en in 2040 is de prognose 887.000 inwoners. De stad kent een (licht dalend) geboorteoverschot, dat betekent dat het aantal geboortes de hoeveelheid sterfgevallen overtreft. Ook het aantal mensen dat zich in de stad vestigt, is hoger dan het aantal Amsterdammers dat de stad verlaat.

Vier op de tien bewoners van de politieregio Amsterdam-Amstelland gaven in 2012 aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf. Dat is evenveel als het jaar ervoor. In 2012 werd ruim 93.600 keer aangifte bij de politie gedaan, een stijging van 1,2 procent. De stijging zit voornamelijk in de toename van het aantal aangiften van zakkenrollerij en woninginbraak.

Amsterdammers willen meer parkeerplekken
Bovenaan de top vijf van overlastproblemen staat het gebrek aan parkeerplaatsen in de stad. Te hard rijden staat op twee, rommel op straat is goed voor een derde plek in de ranglijst, gevolgd door hondenpoep en hangjongeren. Amsterdammers (11 procent) ervaren meer overlast van jongeren dan een gemiddelde Nederlander.

Ook in Amsterdam stijgt de werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2013 waren 45.000 Amsterdammers werkloos, 10,4 procent van de Amsterdamse beroepsbevolking.