Start van hoofdcontent

Stad

nl

Privacywaakhond machteloos tegen Amerikaanse spionage

30 maart 2014, 14.59 uur · Aangepast 31 maart 2014, 12.36 uur

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan niks doen tegen particuliere spionage uit de Verenigde Staten.

Een Amerikaan die al jarenlang in Nederland woont, ontving een een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een Amerikaanse verzekeraar. Het bedrijf gaf een particulier recherchebureau opdracht om de man te observeren.

De privédetectives brachten letter het dag- en nachtritme van de man in kaart. Ook achterhaalden ze zijn medische gegevens.

Privacywaakhond
Volgens de Amerikaan is zijn privacy geschonden. Daarom vroeg hij privacywaakhond CBP om op te treden. Maar het CBP liet weten dit niet te kunnen tegen buitenlandse partijen zoals de verzekeringsmaatschappij en het recherchebureau. Ook al gaat het optreden van deze partijen tegen de Nederlandse regels in.

Omdat het CBP niet wilde ingrijpen, vroeg de Amerikaan de rechter om het CBP te bewegen tot actie. De rechter oordeelde echter dat het CBP gelijk had.