Start van hoofdcontent

Stad

nl

Death Café maakt de dood bespreekbaar

17 april 2014, 23.28 uur · Aangepast 19 april 2014, 23.30 uur

Wat is jouw ervaring met de dood? Het is dé vraag die centraal staat op avonden die georganiseerd worden onder de naam Death Café. Binnenkort ook in de stad.

In onder meer Amerika, Engeland en Australië worden met enige regelmaat avonden georganiseerd waarop mensen hun ervaringen met de dood kunnen delen. Als het aan initiatiefnemer Gerko Tempelman ligt, kan dat binnenkort dus ook op diverse locaties in de stad.

Volgens Tempelman leveren de bijeenkomsten in het buitenland soms verdrietige, maar vaak ook hele mooie gesprekken op: 'Als je het over de dood hebt, dan heb je het ook over het leven. Over wat mensen drijft, waarom ze bepaalde dingen doen'. Het is de bedoeling dat binnenkort het eerste café zal plaatsvinden.

Als de bijeenkomst een succes blijkt, dan is de bedoeling dat er verschillende Death Cafés op diverse plekken in de stad georganiseerd worden.