Start van hoofdcontent

Stad

nl

Bewoners binnenstad ergeren zich aan illegale vlaggen

1 oktober 2014, 17.54 uur · Aangepast 2 oktober 2014, 14.26 uur

De Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft zich bij het stadsdeel beklaagd over het grote aantal ondernemers dat vlaggen aan de gevel ophangt.

De Vrienden hebben daarom een handhavingsverzoek bij het stadsdeel ingediend. Ook heeft het een lijst met adressen en foto's met voorbeelden meegestuurd waar volgens hen de regels worden overtreden.

Op de foto's zijn de vlaggen te zien van o.m. het Waldorf Astoria, Waternet en ook een Nederlandse vlag aan de gevel van de Hermitage. Allen zitten fout volgens de VVAB. 

De deelraad heeft ooit reclameregels vastgesteld die als uitgangspunt hebben het stadsgezicht en de architectuur overal zichtbaar te houden. Daarin is wel rekening gehouden met de economische functie van de binnenstad.

Binnen dat uitgangspunt heeft het stadsdeelbestuur nadrukkelijk vlaggen als uitingsvorm van reclame nergens toegestaan. 'De VVAB heeft echter geconstateerd dat het verbod op vlaggen op de grachten op grote schaal wordt overtreden.'