Stad

Schimmige deal woningcorporatie rond bouw Westermoskee

24 november 2014, 09.52 uur · Aangepast 25 november 2014, 00.54 uur · Foto: taxi1108

Whatsapp

Woningcorporatie Het Oosten heeft in 2007 125.000 euro betaald om een bezwaarmaker tegen de Westermoskee te sussen.

Dit schrijft Trouw maandagmorgen. De krant baseert zich op een boek over de bouw van de Westermoskee dat vandaag verschijnt. In het boek schetst journalist Kemal Rijken hoe de woningcorporatie 125.000 euro overmaakte om een bezwaar tegen de bouw van de moskee in te laten trekken. 

Volgens verschillende bronnen waarmee Rijken sprak was Milli Görüs, de religieuze stichting die de moskee aanvankelijk initieerde, er rond 2007 op uit om de bouw van de moskee te vertragen. Vertraging zou er namelijk toe kunnen lijden dat de stichting de moskeegrond, die miljoenen waard zou zijn, over zou kunnen nemen van de gemeente en met een forse winst door zou kunnen verkopen. 

125.000 euro
Om de vertraging te bewerkstelligen worden bezwaarmakers geworven. Eén bezwaar blijft uiteindelijk overeind staan en Het Oosten (tegenwoordig Stadgenoot) probeert dit bezwaar af te kopen, een volgens Trouw niet ongebruikelijke tactiek. Normaal gesproken liggen dit soort afkoopsommen echter rond de vijf- a tienduizend euro, maar Het Oosten maakte 20.000 euro aan de bezwaarmaker over en stort ruim een ton op de rekening van een Rotterdamse bemiddelaar. 

En wat er met die ton, 105.000 euro om precies te zijn, is gebeurd is onduidelijk. De bemiddelaar mocht 5.000 euro houden, de rest is mogelijk (deels) in handen gekomen van een anonieme Turkse crimineel aldus de krant.  

Bouw
De Westermoskee kent op veel vlakken een roerig verleden, maar de bouw verloopt inmiddels gestaag. 

UPDATE: 10.45 uur
De afgekochte bezwaarmaker heeft uiteindelijk aangifte gedaan van bedreiging. In 2008 berichtte AT5 ook al over deze affaire. 
 

Whatsapp