Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Veel incidenten met racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld

9 december 2014, 15.17 uur · Aangepast 10 december 2014, 04.24 uur · Foto: Peter de Neef

Veruit de meeste incidenten op het gebied van racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld vinden plaats in Amsterdam. Het gaat om 0,59 incidenten per 1000 inwoners in 2013. Dat is bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’ (pdf). In opdracht van de Anne Frank Stichting onderzocht het Verwey-Jonker Instituut meldingen bij de politie van overtredingen en misdrijven op dit gebied.

Racisme
Hoewel het aantal incidenten in de stad relatief gezien het hoogst is, neemt het wel af. Racistische incidenten komen wel veel vaker voor: 0,38 racistische incidenten per 1000 inwoners, terwijl dit er in de andere regio’s maximaal 0,19 per 1000 inwoners waren.

Ook zijn er in de stad relatief veel meldingen van 'intentioneel antisemitische incidenten': denk aan belediging of mishandeling van Joden, bekladding of bekrassing van synagoges met antisemtische tekens of leuzen en het roepen van antisemitische leuzen tijdens Joodse feestdagen of tijdens herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei.

Opvallend is dat strafrechtelijke discriminatieartikelen door justitie weinig worden gebruikt. Van de 4283 incidenten uit 2013 werden door justitie maar 36 incidenten als strafbare discriminatie bestempeld (1,6%).

Voetbal
Vrijdag leggen de KNVB en de Europese voetbalbond UEFA in het Olympisch Stadion afspraken vast om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Dit 'Verdrag van Amsterdam' wordt ondertekend in de week waarin de KNVB zijn 125-jarige bestaan viert.

'Dat is een bewuste keuze', zegt bondsvoorzitter Michael van Praag van de KNVB. 'Op onze verjaardag willen wij iets teruggeven aan de sport waar wij zoveel aan te danken hebben. Dat wat wij willen teruggeven is een structurele aanpak van discriminatie. Want de KNVB blijft het herhalen: voetbal is voor iedereen. En iedereen in het voetbal moet dezelfde kansen hebben.'