Start van hoofdcontent

Stad

nl

[Video] Compilatie: Negen aanhoudingen bij ontruiming Maagdenhuis

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 11 april 2015, 22.48 uur

De Mobiele Eenheid heeft vanochtend het Maagdenhuis op het Spui ontruimd. Daarbij zijn negen personen gearresteerd. AT5 zond de ontwikkelingen de hele ochtend live uit.

UPDATE 20.45 uur: Na de ontruiming was het Spui weer voor de Amsterdammers en de toeristen. En er ontstond meteen een kleine hype; de selfie met het Maagdenhuis.

abc5media_video_1

UPDATE 13.00 uur:
Het College van Bestuur van de UvA betreurt dat het akkoord dat dinsdag werd gesloten met de bezetters het niet heeft gehaald. De politie laat inmiddels weten dat het Maagdenhuis weer leeg is. Er zijn geen bezetters in het pand aangetroffen. Bij de 'sit-in', die de bezetters op het Spui houden, wordt niet ingegrepen. Volgens een woordvoerder wordt dit niet gezien als het verstoren van de openbare orde. Het liveblog wordt hierbij afgesloten.

UPDATE 12.26 uur:
De ontruiming van het Maagdenhuis is zo goed als afgerond. De AT5-uitzending wordt beëindigd. De bezetters blijven achter op het Spui.

UPDATE 12.19 uur:
ME-busjes verlaten het Spui.

UPDATE 12.00 uur:
De politie heeft tijdens de ontruiming negen personen aangehouden. Dit werd gedaan vanwege belemmering, belediging en het gooien van verf tegen een politiepaard. Het Maagdenhuis wordt per etage uitgekamd. De derde etage is inmiddels leeg. Op dit moment wordt de tweede etage uitgekamd. Politiewoordvoerder Ellie Lust zegt tegen een AT5-verslaggever dat de politie er niet op uit is om geweld te gebruiken als dat niet nodig is.

UPDATE 11.41 uur:
Protestanten zitten nog steeds massaal op het Spui. De ME kijkt toe.

UPDATE 11.23 uur:
Sfeer wordt grimmiger. Wederom opstootjes tussen demonstranten en de Mobiele Eenheid.

UPDATE 11.20 uur:
Bezetters protesteren op het Spui.

UPDATE 11.10 uur:
De bezetters houden een 'sit-in' op het Spui. Een bezetter zegt dat ze niet had verwacht dat er vandaag een ontruiming zou plaatsvinden.

UPDATE 11.07 uur:
Grote groep bezetters wordt vrijgelaten, waarna een opstootje ontstaat. Een persoon wordt gearresteerd.

UPDATE 11.05 uur:
Studenten noemen ontruiming 'totale onzin'. De bezetters worden een voor een achter het lint gezet.

UPDATE 10.58 uur:
De pers wordt gesommeerd om achter de linie te gaan staan.

UPDATE 10.54 uur:
De ME gaat het Maagdenhuis binnen.

UPDATE 10.50 uur:
Woordvoerder bezetters hoopt dat het festival gewoon kan doorgaan. Volgens haar zijn de studenten bereidt om te vechten voor hun idealen.

UPDATE 10.38 uur:
Statement van de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) inzake de ontruiming van het Maagdenhuis.

- De driehoek had de hoop dat het College van Bestuur van de UvA en de bezetters na het vonnis van de rechtbank afspraken konden maken over een ordentelijk vertrek uit het Maagdenhuis. Dat is niet gebeurd.
- Gisteravond laat heeft de deurwaarder van de UvA de burgemeester verzocht om bijstand van de politie bij de ontruiming.
- De burgemeester heeft kennis genomen van het vonnis en dat zorgvuldig bestudeerd.
- De burgemeester respecteert de rechtelijke uitspraak.
- De driehoek heeft besloten om vanochtend te beginnen met de ontruiming
- De keuze voor dat moment volgt uit het uitdrukkelijke verzoek van de UvA om een spoedig ontruiming en omdat de rechter heeft geoordeeld dat het geplande festival dat de bezetters willen organiseren dit weekend niet door mag gaan vanwege veiligheidsrisico's.
- Indien optreden noodzakelijk blijkt, gebeurt dit zo de-escalerend mogelijk.
- Alles zal in het werk worden gesteld om een eventuele ontruiming veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te laten plaatsvinden.
- De driehoek hoopt dat de bezetters het vonnis van de rechter respecteren, en het Maagdenhuis vrijwillig verlaten.
- De UvA is geadviseerd om maatregelen te nemen om een herbezetting van hun eigendommen te voorkomen.

UPDATE 10.28 uur:
De studenten vinden het belachelijk dat de ME het pand komt ontruimen. Ondertussen maakt de ME zich klaar.

UPDATE 10.20 uur:
Man wordt direct bij arriveren ME opgepakt. De man gooit met glas en schreeuwt dat hij losgelaten wil worden. Het is niet duidelijk of het om een student gaat.

UPDATE 10.15 uur:
Zo'n acht a tien ME-busjes zijn zojuist gearriveerd op het Spui. De politie stelt nu een linie op. Fietsers worden verzocht om te rijden.

UPDATE 10.00 uur:
De studenten zijn in alle haast het festival dat zij hebben georganiseerd naar buiten aan het verplaatsen. De eerste ME-busjes zijn bij het Maagdenhuis gearriveerd.

UPDATE 9.45 uur
De ME-busjes rijden richting het centrum. AT5 volgt de busjes op de voet.

UPDATE 9.30 uur:
De ME-busjes zijn vertrokken van het politieterrein. Ondertussen houden de bezetters in het Maagdenhuis een spoedvergadering. De pers mag daar niet bij zijn.

Een woordvoerder van de politie wil bevestigen noch ontkennen dat de voorbereidingen worden getroffen wegens een ontruiming. 'Dat is een beslissing die door de driehoek (gemeente, politie, justitie red.) wordt genomen, daar kan ik niet op antwoorden.'

Lees ook: Studenten willen Maagdenhuisbezetting 'positief afronden'

De rechtbank oordeelde gisteren dat het Maagdenhuis mag worden ontruimd. De studenten worden op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag geacht het pand te verlaten. De Driehoek zei gisteravond dat het hoopt op een 'ordentelijk vertrek' van de bezetters.