Politiek

NL
V

Bezuinigingen: Beschermd Wonen, OBA en Artis hard getroffen

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 28 mei 2015, 15.41 uur

Het college wil de komende jaren fors gaan bezuinigen op beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale aandoening. Ook Artis en bibliotheek OBA zullen het met minder subsidie moeten doen. Dat blijkt uit een lijst die vandaag gepresenteerd wordt in de Voorjaarsnota.

De komende drie jaar wordt er 4.4 miljoen euro minder subsidie verstrekt aan instellingen voor beschermd wonen. Artis moet het in totaal met 1 miljoen euro minder stellen, de OBA wordt met datzelfde bedrag gekort. Circus Elleboog verliest de komende drie jaar in totaal 8 ton subsidie, dat is het totale subsidiebudget. RTV NH Schooltelevisie, dat kinderprogramma BASTA maakt, verliest volgend jaar al alle subsidie, het gaat om 268 duizend euro. Zie de foto's voor een compleet overzicht van de bezuinigingen. 

Op vallend is dat in totaal iets meer dan 25 miljoen bezuinigd wordt op subsidies in de stad, terwijl in het coalitieakkoord van SP, VVD en D66 werd afgesproken om 30 miljoen te bezuinigen op de in totaal 650 miljoen euro die jaarlijks uitgekeerd wordt aan welzijnsinstellingen in de stad. Ambtenaren ordenden de verschillende organisaties op een prioriteitenlijst, waarna besloten werd waar de klappen zouden vallen.

Voedselbank buiten schot
Vorige week ontstonden er echter spanningen binnen het college. Gesprekken over de bezuinigingen liepen vast, omdat geen overeenstemming bereikt kon worden welke organisaties gekort zouden worden. De SP vond het onacceptabel dat wel op de Voedselbank, maar niet op Amsterdam Marketing bezuinigd zou worden. Gisteren bereikten de partijen alsnog overeenstemming.

De Voedselbank komt op de lijst met bezuinigen die vandaag gepresenteerd werd niet voor, Amsterdam Marketing (min 550.000 euro) en de Amsterdam Economic Board (min 115.000 euro) wel. De bezuinigingen zijn omstreden. Oppositiepartij PvdA sprak eerder van 'schandalig neoliberaal beleid' en volgens GroenLinks zijn de bezuiniging onverantwoord en leiden deze tot een 'kaalslag die het sociale fundament van de stad aantast'.

Extra geld voor Sloterplas
Naast bezuinigen wordt er door het college ook geïnvesteerd in de stad, zo wordt er een miljoen euro extra uitgegeven aan het bestrijden van illegale hotels in de stad en wordt er 2,5 miljoen euro uitgetrokken om de Sloterplas tot een 'echt recreatiemeer' te maken. Daarnaast gaat er 4 miljoen euro extra naar veiligheid in de wijken. In de gemeenteraad wordt op 1 en 2 juli een besluit genomen over de voorgenomen nota. De Voorjaarsnota is hier te downloaden.

AT5-verslaggever Vincent van Rijn is aanwezig bij de presentatie van de Voorjaarsnota, volg zijn verslag via Twitter. Meer ook om 17:00 uur in het AT5 Nieuws.