Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

Stadsschouwburg denkt aanstaande maandag 24 uur over een onbegrensd Europa

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 12 september 2015, 18.27 uur · Foto: wikimedia.org

In de Stadsschouwburg wordt aanstaande maandag 24 uur aaneengesloten nagedacht over een onbegrensd Europa. Dat gebeurt naar aanleiding van een oproep van verschillende BN'ers, die donderdag in de Telegraaf stond, om tot een menswaardige oplossing voor de vluchtelingenproblematiek te komen.

Om tot die oplossing te komen, is 'denkkracht' nodig, zo is te lezen op de website van het evenement. Onder leiding van journalisten Jeroen Smit, Winfried Baaijens en Wouke van Scherrenburg en met medewerking van een aantal grote organisatie-adviesbureaus, wordt die 'denkkracht ingezameld'. Voor het evenement zijn onder andere kunstenaars en bestuurders uitgenodigd.

Amsterdammers kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het denkproces, door een kaartje te reserveren. In 24 uur wordt nagedacht over Europa in het jaar 2050 en wat zo'n Europa betekent voor de manier waarop we nu met vluchtelingen omgaan. Overdag gaat het vooral over het thema migratie, 's avonds ligt de nadruk op het vinden van oplossingen op de onderwerpen opvang, werk, onderwijs, wonen, zorg en asielbeleid.

De visie die het 24 uur-durende denkproces oplevert, wordt een dag later aangeboden aan de Nederlandse politiek, onder andere ook aan burgemeester Eberhard van der Laan.