Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Sluiting coffeeshops gaat door, ondanks gering effect op druggebruik scholieren

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 2 oktober 2015, 15.05 uur

Burgemeester Van der Laan wil dat de overgebleven vijftien coffeeshops die binnen 250 meter van een middelbare school liggen, gewoon hun deuren sluiten voor het eind van het jaar. Hij zet zijn plannen door ondanks een nieuw rapport dat bevestigt dat de sluiting van de coffeeshops geen effect heeft op het softdruggebruik van scholieren.

In een brief aan de raad schrijft Van der Laan: 'Hoewel ik het met de (meerderheid van) u eens ben dat de maatregel op zichzelf zeker niet dé oplossing is voor het problematische softdruggebruik onder jongeren, een onverstandige maatregel is het ook niet'. Inmiddels hebben elf coffeeshops hun gedoogverklaring verloren, acht op 1 juli 2014 omdat ze direct zichtbaar waren vanaf een schoolplein en drie begin dit jaar omdat ze binnen 150 meter van een middelbare school lagen. De laatste vijftien coffeeshops die binnen 250 meter van een school liggen moeten nu voor het einde van het jaar dicht. Eerder al moesten alle coffeeshops die binnen 250 meter van een middelbare school lagen hun openingstijden aanpassen.

Opmerkelijk is dat Van der Laan zijn plannen doorzet, ondanks de uitkomsten van een rapport dat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd. In dat rapport bevestigen diverse ondervraagden waaronder vertegenwoordigers van scholen en wijkagenten dat de sluiting van de coffeeshops nauwelijks effect hebben op het softdruggebruik van scholieren. 'Het sluiten van de coffeeshops heeft, aldus de vertegenwoordigers van de scholen, geen effect op het gebruik van cannabis door scholieren. Er was en is geen invloed van coffeeshops merkbaar en er zijn geen verschillen met schooljaren terug (...) De wijkagenten geven zowel voor als na de sluitingen aan dat ze scholieren niet hebben zien blowen in de nabijheid van de scholen en dat er geen aanwijzingen zijn dat dit zou gebeuren', zo staat geschreven in het rapport.

Lees ook: Rechtbank: Coffeeshop ligt toch negen meter te dicht bij school

Overgebleven coffeeshops hebben aangegeven dat hun bezoekersaantallen wel flink gestegen zijn door de sluiting van andere shops. Ze hebben bij de burgemeester aangegeven dat ze bang zijn dat door het toegenomen bezoek meer overlast ontstaat die hun wordt aangerekend. De burgemeester heeft daarom eerder opdracht gegeven om rondom de shops strikter te handhaven op geluidsoverlast en de overlast door alcoholconsumptie op straat.

Van der Laan schrijft aan de raad dat hij geen aanleiding ziet om zijn plannen met betrekking tot de sluiting van de shops in de nabijheid van middelbare scholen te herzien.