Start van hoofdcontent

Stad

nl

Het gaat goed met de bijen en vlinders in de stad

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 30 januari 2016, 11.22 uur · Foto: taxi1108

Het gaat slecht met de bijen. Behalve in Amsterdam. Het aantal bijensoorten in de stad is de afgelopen vijftien jaar met 45 procent toegenomen. Ook met de vlinders gaat het goed. Van de soorten die zich in Amsterdam voorplanten komt 85 procent op meer plekken in de stad voor dan twintig jaar geleden.

En veertien van de in 2014 en 2015 waargenomen wilde bijensoorten waren niet meer gezien sinds 1970. Dit zijn conclusies die staan in het rapport 'Bijen en dagvlinders in Amsterdam'. Het aantal wilde bijen en vlinders zijn een goede graadmeter van de ecologische rijkdom van de stad. De gemeente zet dan ook actief in op bij- en vlindervriendelijk beheer van het groen. En dat helpt, zo blijkt.

Wat doet de gemeente dan zoal voor de vlinders en de bijen? Er zijn de afgelopen tien jaar onder andere wilde bloementuinen aangelegd en wordt er geen gif meer gebruikt in het openbare groen. 

Al sinds de jaren '50 gaat het niet goed met de bijen en vlinders in Nederland. Meer dan de helft van de soorten wordt met uitsterven bedreigd. Op initiatief van Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren werd er een onderzoek gedaan naar het aantal bijen in Amsterdam.