Stad

Bomen op ADM-terrein mogen tegen de vlakte

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 14 februari 2016, 16.17 uur

De gemeente mag 470 bomen op het voormalige ADM-terrein laten kappen.

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De Stichting ADM Leeft en enkele omwonenden hadden de rechter gevraagd de kap voorlopig te verbieden. Zij zijn bang dat beschermde dieren, zoals vleermuizen, rugstreeppadden en bepaalde vogels, door de bomenkap worden bedreigd. 

De rechter heeft bepaald dat de omwonenden geen belang hebben bij hun verzoek, omdat zij geen zicht hebben op de te kappen bomen. Verder oordeelde de rechter dat uit onderzoek van natuurdeskundigen blijkt dat er geen beschermde dieren in het gebied verblijven.

Lees ook: Zeldzame rugstreeppad schiet krakers te hulp

Het vastgoedbedrijf aan wie de gemeente de vergunning heeft verstrekt, mag de bomen daarom kappen. Wel moeten er nieuwe bomen worden geplant.