Stad

NL
V

Hoge Airbnb-boetes mogelijk van de baan door fout gemeente

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 26 oktober 2016, 13.20 uur

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam kan mogelijk een streep zetten door vele tonnen aan boetes wegens onderverhuur aan toeristen. Drie huiseigenaren die zich niet aan de regels hielden kregen forse boetes van de gemeente, maar daar heeft de rechter een streep door gehaald omdat de gemeente een fout maakte.

Sinds de opkomst van sites als Airbnb zet de gemeente alles op alles om illegale onderverhuur tegen te gaan. Zo kregen in 2015 268 verhuurders een boete en werden er 167 illegale hotels gesloten. Ook drie cliënten van advocaat Everhard Elferink kregen samen 72.000 euro aan boetes opgelegd omdat ze de regels zouden overtreden. 'Maar de gemeente vergat de huisvestingsverordening in het laatste halfjaar van 2015 aan te passen op de nieuwe huisvestingswet. En is de boete van de baan', aldus Elferink.

Onjuiste verwijzing
'In die huisvestingsverordening van juli 2015 wordt de gemeente mogelijkheid geboden om boetes op te leggen, in geval van woningonttrekking maar wat blijkt: de verwijzing in de verordening naar die wet is onjuist, want er wordt niet verwezen naar artikelen over woningonttrekking maar naar hele andere artikelen, dus zegt de rechter: er is geen grondslag om die boetes op te leggen', aldus Elferink.

Niet op orde
Hoewel er nog een bodemprocedure loopt, kan de uitspraak mogelijk een streep zetten door alle 61 boetes die zijn opgelegd tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016. In dat half jaar had de gemeente de nieuwe Huisvestingsverordening niet op orde. Elferink 'Als die mensen bezwaar hebben gemaakt en de procedure loopt nog, kunnen ze verwijzen naar deze uitspraak en daar zal een rechter zeker naar kijken. En dat zou betekenen dat ze de boetes niet hoeven te betalen. Dus het zou kunnen dat de gemeente een heleboel geld mis gaat lopen'.

Bezwaar
De gemeente wil de verhuurders hier niet mee laten wegkomen en gaat bezwaar maken tegen de uitspraak. En hoopt via de bodemprocedure de boetes alsnog te kunnen innen. Dit jaar trekt de gemeente nog eens 1 miljoen extra uit voor de aanpak van woonfraude.