Start van hoofdcontent

Stad

nl

Enquêtecommissie: Iedereen faalde in aanpak financiële wanorde

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 22 februari 2016, 13.31 uur

Eigenlijk hebben alle verantwoordelijken op het stadhuis gefaald in de aanpak van de wanorde bij de gemeentelijke financiën. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders en de belangrijkste ambtenaren 'zijn tekort geschoten in het op orde brengen van de financiële functie'.

Dat concludeert de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de financiële problemen bij de gemeente. Voorzitter Marijke Shahsavari (CDA) overhandigt het rapport vanochtend aan burgemeester Eberhard van der Laan.

Lees ook: Raadsenquête financiën: ‘Niemand voelde zich verantwoordelijk voor miljarden’

Tientallen miljoenen euro's niet goed besteed
De fouten die jaar op jaar werden gemaakt, met als toppunt de blunder van 188 miljoen, heeft Amsterdammers geld gekost. Hoeveel precies kan de commissie niet zeggen, maar door het gebrekkige financiële beheer kunnen jaarlijks tientallen miljoenen euro's niet goed worden besteed, concludeert commissievoorzitter Shahsavari. Naast die meest bekende blunder, zijn er veel vaker verkeerde betalingen gedaan. Ook nu nog. Tot maart 2015 gaat het om 312 gevallen van in totaal bijna een miljoen euro. Daarvan is op dit moment 900.000 euro teruggehaald, maar 50.000 euro is nog niet teruggekomen. 

Rol Asscher: te weinig aandacht
Van tevoren keek iedereen vooral naar de rol van huidig vicepremier en oud-wethouder financiën Lodewijk Asscher (PvdA). Hoewel de commissie zijn naam in de conclusies niet noemt, zegt ze wel dat alle wethouders financiën in de onderzochte periode 'te weinig aandacht, prioriteit en daadkracht hebben getoond'. Het stadsbestuur is volgens de commissie tekortgeschoten: 'Het college heeft zijn gezag en bevoegdheden onvoldoende aangewend en in daden omgezet om deze problemen op te lossen', aldus het rapport. Ook de gemeenteraad faalde in haar toezicht: 'De raad heeft niet genoeg gecontroleerd en afgedwongen dat het college verbeteringen liet zien.'  

Financiële risico's
Door alle problemen 'loopt de gemeente financiële risico's', zegt de commissie verder. Dat kan leiden tot een gebrekkige besluitvorming, omdat correcte en volledige informatie niet beschikbaar is. Dat leidt weer tot extra kosten. Bovendien is het risico op fraude groter. 'Gelegenheid maakt de dief', aldus de commissie. Ook nu nog is het niet op orde. Volgens de commissie zorgt de reorganisatie die op dit moment gaande is voor extra financiële risico's. Het stadsbestuur heeft dit naar het oordeel van de commissie onderschat.

Aanbevelingen
Vijftien aanbevelingen die de onderzoekers doen, moeten de situatie op orde krijgen. De belangrijkste is het instellen van een zorgplicht voor de wethouder Financien. Die maakt duidelijk welke taken en verantwoordelijkheden de wethouder financiën heeft. De commissie wil dat de gemeente binnen drie maanden de eerste stappen heeft genomen om de aanbevelingen uit te voeren.