Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Fiets voortaan na zes weken verwijderd

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 10 maart 2016, 13.52 uur

De gemeente gaat binnen de ring korte metten maken met ongebruikte fietsen. Fietsen die langer dan zes weken ongebruikt op straat staan, worden weggehaald. Bij alle treinstations gaat gelden: in het rek, en uiterlijk veertien dagen. De stad hoopt met die maximale parkeerduur onnodig bezette fietsparkeerplekken te voorkomen.

Uit tellingen blijkt dat zo'n 15 procent van de fietsen in de rekken niet meer wordt gebruikt, of een wrak is. Vooral in drukke woonbuurten is er dan geen plek meer om je fiets te parkeren, laat staan voor extra rekken. Controleurs markeren de oude fietsen en kunnen zo zien hoe lang het wrak er nog blijft staan.

In stadsdeel Centrum wordt vanaf mei al proefgedraaid met de nieuwe regel, rond het Waterlooplein en rond de Nieuwmarkt. De invoering van de regel in het hele gebied binnen de ring, en ten zuiden van ‘t IJ, gaat gepaard met een campagne die Amsterdammers met de nieuwe regel vertrouwd moet maken. Vanaf september maakt nieuwe bebording bij de stations duidelijk dat daar in de rekken en niet langer dan 14 dagen onafgebroken gestald mag worden.

Ook komen op termijn 40.000 extra fietsparkeerplekken bij in de stad. Een overzicht van de stalingstijden is te vinden op de website van de gemeente