Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Man op straat gezet na verhuur woning aan vier Franse toeristen via Airbnb

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 26 oktober 2016, 14.36 uur

Een huurder moet zijn woning in de Saffierstraat ontruimen vanwege veelvuldig onderverhuur via Airbnb. Dat heeft de rechter vorige week besloten.

In 2013 was al verboden onderhuur geconstateerd en de bovenbuurvrouw klaagde over overlast door toeristen in de woning. Een medewerker van woningcorporatie Stadgenoot trof in 2015 vier Franse toeristen aan die verklaarden de woning via Airbnb te hebben gehuurd.

Een paar dagen later heeft de huurder in bijzijn van Stadgenoot de huurovereenkomst opgezegd. De man wil echter niet ontruimen en stapte naar de rechter. Hij beroept zich op dwaling en/of misbruik van omstandigheden. Hij zou onder druk hebben opgezegd. Van onderhuur is volgens hem geen sprake en de klachten van de buurvrouw zijn overdreven.

Lees ook: Geen ontruiming na Airbnb-onderhuur sociale huurwoning

Huurovereenkomst
De rechter achtte niet aannemelijk dat sprake is geweest van dwaling of misbruik bij het opzeggen van de huurovereenkomst. Ook voegde er aan toe dat voldoende aannemelijk is dat huurder in strijd met de huurovereenkomst de woning heeft onderverhuurd.