Start van hoofdcontent

Stad

nl

Aantal meldingen discriminatie in 2015 gedaald

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 24 mei 2016, 00.51 uur · Foto: Peter de Neef

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in het afgelopen jaar minder klachten van discriminatie ontvangen dan voorgaande jaren. In 2015 werd er 713 keer melding van discriminatie gedaan. In 2014 kwamen er 2142 klachten over discriminatie binnen.

De 'minder Marokkanen'-uitspraken van Geert Wilders leverde in 2014 alleen al 1203 klachten op. Het MDRA noemt verder als verklaring voor de daling dat men zich meer uit via social media en dat daar ook de discussie over discriminatie meer plaatsvindt. Een andere verklaring voor de afname is de gedaalde bekendheid van het meldpunt zelf. In de afgelopen jaren is er geen regionale publiciteitscampagne gevoerd. 

De meeste meldingen, 297, werden gedaan op grond van ras. Daarna volgt leeftijdsdiscriminatie: 97 meldingen. De meeste klachten komen vanaf de werkvloer: 248. De commerciële dienstverlening volgt daarachter met 74 klachten. De cijfers zijn van de hele regio Amsterdam. Uit de stad zelf kwamen in 2015 305 klachten binnen. Veruit de meeste wederom op de werkvloer (110).

Het MDRA registreert en behandelt niet alleen klachten, de organisatie geeft ook adviezen en informatie op het gebied van de aanpak van discriminatie. De adviezen worden schriftelijk en per telefoon gegeven. Ook geeft het MDRA workshops en trainingen en geeft het voorlichting op scholen. Afgelopen jaar werden er 187 gastlessen gegeven.