Start van hoofdcontent

Stad

nl

Strengere regels voor festivals: 'Grens is met 2.000 evenementen bereikt'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 26 oktober 2016, 13.00 uur

De gemeente wil met een nieuw pakket maatregelen om de overlast van evenementen in de stad verder indammen. Er zal strenger worden gekeken naar evenementen voordat er een vergunning wordt gegeven. Per park wil de gemeente in principe een maximum van drie 'grote, geluidsbelastende evenementen' per jaar.

'Evenementen horen bij een grote stad als Amsterdam en maken de stad ook aantrekkelijk (...) Tegelijkertijd leiden ze regelmatig tot overlast, zeker voor de omgeving.', aldus burgemeester Van der Laan namens het college. Het was tijd om nieuwe voorwaarden op te stellen en de feesten beter te spreiden: 'In 2015 vonden er in Amsterdam ongeveer 2.000 evenementen plaats, waarvan 170 met 2.000 of meer bezoekers.'

Er moet meer aandacht komen voor de omgeving en de impact op de stad. In 2020 wil de gemeente alleen nog maar volledig duurzame evenementen in de stad waarbij onder meer rekening wordt gehouden met geluidsoverlast en het milieu.

Acht actiepunten
Het college is met bewoners, organisatoren en andere betrokken partijen gaan praten om tot nieuwe beleidsregels te komen. 'Evenementen moeten een duurzame verbinding leggen met de stad en de bewoners.' Naast extra regels gaat de gemeente ook kijken of er nieuwe plekken gecreëerd kunnen worden waar grote evenementen georganiseerd kunnen worden. Het nieuwe beleid is in acht actiepunten uiteengezet:

  • Evenementen zijn openbaar en vrij toegankelijk. Besloten evenementen worden bij hoge uitzondering toegelaten. 
  • Voor het gebruik van parken, grachten en pleinen zullen er strenge regels gelden. Deze zijn in samenspraak met omwonenden opgesteld.
  • In parken mogen elk jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen gehouden worden.
  • Elk evenement met versterkte muziek moet een geluidsplan opstellen om hinder te voorkomen. 
  • De op- en afbouw moet zo kort mogelijk duren, maximaal twee dagen. 
  • Bij alle aanvragen wordt gekeken naar de samenhang met andere overlastgevende evenementen. 
  • Voor evenementen in parken met een recreatief gebruik mag een kwart van het park worden afgeschermd. 
  • Organisatoren van parkevenementen moeten maatregelen nemen om schade aan aanwezige planten en dieren te voorkomen. 
  • abc5media_video_0