Stad

NL
V

Rechter: winst van sociale huurwoning op Airbnb afdragen aan verhuurder

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 26 oktober 2016, 14.33 uur

Een vrouw die haar Amsterdamse huurwoning sinds januari 2012 gemiddeld twee nachten per maand onderverhuurde via Airbnb mag in haar woning blijven. Wel moet de vrouw de inkomsten uit verboden onderverhuur van ruim tienduizend euro aan haar verhuurder betalen.

Lees ook: Wethouder Ivens: 'Airbnb in sociale huurwoning is onwenselijk'

Dat heeft de kantonrechter bepaald. Hoewel de onderhuur in strijd is met de huurovereenkomst, is volgens de rechter de tekortkoming niet ernstig genoeg om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan.

De vrouw had zich, tot ze een brief kreeg van haar verhuurder kreeg, niet gerealiseerd dat onderhuur via Airbnb contractueel niet was toegestaan. De vrouw is bovendien steeds zelf in de woning gebleven: zij heeft dus geen huurruimte onttrokken aan de schaarse woningmarkt, oordeelt de rechter. 

Lees ook: Van der Laan ziet wel wat in vakantieverhuur sociale huurwoningen

Ook weegt de kantonrechter mee dat er een maatschappelijke discussie gaande is over onderverhuur, waaronder de vraag of dit onder voorwaarden kan worden toegestaan, ook voor huurders in de sociale sector.