Start van hoofdcontent

Stad

nl

Steeds meer Amsterdamse kinderen dupe van vechtscheiding

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 7 juli 2016, 20.41 uur

Steeds meer Amsterdamse kinderen worden de dupe van een vechtscheiding. Afgelopen jaar moest in bijna 300 gevallen de rechter er aan te pas komen om te beslissen over het gezag of de hoofdverblijfplaats van een kind.

Zo'n twintig procent van de scheidingen loopt uit op een vechtscheiding. Het gaat hierbij om langdurige conflicten tussen ouders waarbij kinderen ernstige psychische schade oplopen.Volgens Sanja Jovanovic, gedragsdeskudige van de Jeugdbescherming Amsterdam is er op zo'n moment eigenlijk sprake van kindermishandeling: 'Wat er gebeurt is dat kinderen zo verstrikt raken in een gevecht tussen hun ouders maar ook de netwerken van ouders die hen ondersteunen om het gevecht met elkaar aan te gaan, dat zij op alle gebieden van hun leven vastlopen.' 

Verregaande gevolgen
Volgens Hester van Onselen, gezinsmanager bij de Jeugdbescherming Amsterdam kan dat verregaande gevolgen hebben. 'Op korte termijn kun je denken aan uitval op school, jonge kinderen die zich schuldig voelen dat zij het hebben gedaan, op langere termijn aan het moeite hebben met het aangaan van relaties, of criminaliteit.'

Stijgende trend
Jaarlijks gaan er ongeveer zeventigduizend stellen in Nederland met minderjarige kinderen uit elkaar. Volgens de kinderombudsman zijn er op dit moment zestienduizend kinderen de dupe van een vechtscheiding. In de regio Amsterdam moest in 2015 in bijna 300 gevallen de rechter er aan te pas komen. In 2014 was dat nog iets meer, maar in de afgelopen jaren is er wel sprake van een stijgende trend. 

Kind als strijdmiddel
Volgens gedragsdeskundige Jovanovic bleven kinderen vroeger na een scheiding bij hun moeder wonen en was er een omgangsregeling met hun vader. Dat is nu anders. 'Nu wordt er veel meer gekeken naar gelijke rechten en plichten van beide ouders. Op het moment dat je niet met elkaar wilt praten en vindt dat jij fiftyfifty recht hebt op je kind, dan is dat eigenlijk al een strijdmiddel. Dan gaat het niet meer om het kind.'

De gemeente voert sinds vorig jaar een plan van aanpak uit waarbij ingezet wordt op betere voorlichting, samenwerking van de hulpinstaties en workshops voor scheidende ouders.