Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Stadsdeelstelsel weer helemaal op de schop

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 3 november 2016, 21.43 uur

Het college van B&W wil het bestuurlijk stelsel weer helemaal op de schop nemen. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur. En er komen 'adviescommissies' waar Amsterdammers die in de desbetreffende wijk wonen zich voor kunnen kandideren.

Wethouder Choho doet dit voorstel naar aanleiding van het rapport Brenninkmeijer, die de stelselwijziging van 2014 evalueerde. De commissie concludeerde dat de aanpassingen ervoor hebben gezorgd dat stadsdeelbestuurders zich zowel tegenover hun kiezers als tegenover het college en de gemeenteraad moeten verantwoorden. En dat schept verwarring. 

Bewoners verkiesbaar
Choho wil het nu weer helemaal anders doen. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door bestuurders die worden aangesteld door het college van B&W, zodat het bestuur altijd met 'één mond' praat. De wethouder wil de huidige bestuurscommissies vervangen door adviescommissies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd mogen adviseren. In plaats van politici van politieke partijen mogen Amsterdammers zich op persoonlijke titel kandidaat stellen voor deze commissies. Ze moeten in de wijk wonen waar de commissie over gaat en 100 handtekeningen verzamelen om op de kieslijst te komen.

'Minder politiek'
Choho: 'Met dit nieuwe stelsel kiezen we voor meer democratie en minder politiek. Ik hoop oprecht dat de meest betrokken Amsterdammers de kans gaan grijpen de stad mee te besturen.' Het voorstel wordt eind november besproken in de gemeenteraadscommissie. Als het voorstel in de raad op een meerderheid kan rekenen, moet de stelselwijzing bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ingaan.