Stad

NL
V

Lerarentekort blijft stijgen: 'Soms wekenlang geen Duits door zieke leraar'

1 januari 1900, 00.19 uur · Aangepast 2 december 2016, 21.35 uur

Scholen maken zich zorgen over het stijgende lerarentekort. Soms is het tekort zo groot dat lessen wekenlang niet doorgaan als de docent ziek is.

Het gaat dan met name om bèta-vakken en Duits. Om de tekorten op te vangen wordt er ook gekeken naar uitzendkrachten. Maar die zijn vaak te duur, waardoor een niet- bevoegde leraar voor de klas komt te staan.

Op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Zuidoost zijn de problemen, net als in andere delen van het land, groot. 'Vandaag vallen er van de ongeveer honderd lessen tien uit', vertelt adjunct-directeur Paul Baartman. Bij ziekte wordt geprobeerd een invaller te vinden. Maar ook uit die pool zijn steeds vaker docent niet beschikbaar. 'Dan schuiven we, of wordt er overgewerkt. Maar het is kantje boord vaak. En doordat we (te) veel vragen van docenten kun je je afvragen of dat niet tot nog meer uitval leidt.'

Parkeren en een huis
Volgens de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (OSVO) zijn de oplossingen voor het tekort soms simpel, maar niet binnen de macht van de scholen. 'We kennen wel leraren uit Volendam die hier graag willen werken. Maar ja, dan moeten ze wel kunnen parkeren en gehuisvest worden. Zo knullig is het helaas', aldus OSVO-voorzitter Rob Oudkerk.

De OSB in Zuidoost heeft op dit moment twee vacatures openstaan, voor een leraar Duits en Natuur- en Scheikunde. Om het tekort te dichten. Momenteel zijn de leerlingen namelijk de dupe van het probleem. 'Dat kan betekenen dat een groep twee weken geen Duits heeft. Dat komt voor ja', stelt Baartman. 'Als een docent twee weken met griep thuis zit, krijgt zijn groep dus geen les.'

Basisonderwijs
Ook in het basisonderwijs wordt een groot tekort aan leraren verwacht de komende jaren. Wethouder onderwijs, Simone Kukenheim, komt binnenkort met nieuwe maatregelen om het vak weer aantrekkelijk te maken.